คำนำ

พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

          หนังสือ “คำแนะนำการศึกษากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต: ประสบการณ์จากผู้สอบไล่ได้ลำดับที่ ๑” ได้มีการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้รับแจ้งจากทางสำนักพิมพ์ว่าหนังสือใกล้หมดแล้ว ขอดำเนินการพิมพ์ครั้งที่ ๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนังสือนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อ่านเป็นอย่างดี เพราะในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ๗ เดือน ก็มีการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ ซึ่งทางคณะผู้เขียนขอขอบคุณในการต้อนรับที่ดียิ่งนี้

          ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ได้มีการตรวจทานแก้ไขคำพิมพ์ที่เกิดขึ้นในการพิมพ์ครั้งที่ ๑  และปรับปรุงเนื้อหาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น

Comment

Comment:

Tweet